SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” publicē pāmācību, kā reģistrēties mūsu mājas lapā, lietotāju portālā. Lietotāju portālā, savā kabinetā katrs klients var: Apskatīt visus rēķinus un veiktus maksājumus; Nodot skaitītāju rādījumus; Apskatīt mājas lietu (drīzumā); Mainīt reģistrācijas datus un rēķinu piegādes e-pasta adresi, paroli utt; Apskatīties saņemto paziņojumu arhīvu. Instrukciju var atrast šeit

Pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 56.panta 8.punktu, kas nosaka, ka ekspluatācijas aizsargjoslās ap gāzesvadiem (zemā spiediena gāzesvadam 1 m uz abām pusēm no gāzesvada ass) aizliegts audzēt kokus un krūmus, kā arī uz MK noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža zemes” 5.punkta 5.5. apakšpunktu, pazīņojam, ka no 19.03.2021. līdz 31.03.2021. notiks koku un krūmu