Avārijas dienests: Naujenes pagastā: 29401620 Kalkūnes pagastā: 29161215

Pabeigti Rīgas iela 16, Daugavpils, energoefektivitātes paaugstināšanas darbi.

2023.gada 02. oktobrī pēc energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem nodota ekspluatācija ēka Rīgas iela 16, Daugavpilī.

2022.gadā 16. decembri SIA “Naujenes pakalpojuma serviss” dzīvojamās mājas Rīgas iela 16, Daugavpils, dzīvokļu īpašnieku vārda parakstīja līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu EUR 258893,74 no AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas iela 16, Daugavpilī energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai (DME).

Ēka Rīgas iela 16, ir uzbūvēta 1918. gadā. 3- stāvu dzīvojamā mājā ir 14. dzīvokļu īpašumi. Kopēja (aprēķina) platība 1519,4 m2, kopēja dzīvokļu platība 1174,8 m2.

Projekta summa, ir EUR 258893,74 t.sk PVN, kas ietver būvkomersanta SIA “DEFASS-D” pakalpojumu izmaksas, būvuzraudzību un tehniskās dokumentācijas izstrādi.

Projekta ietvaros tika veikti šādi galvenie darbi:

  • Fasādes atjaunošana
  • Balkonu renovācija
  • Bēniņu siltināšanā
  • Jumta seguma nomaiņa
  • Ventilācijas šahtu galu pārmūrēšana, ventilācijas kanālu tīrīšana
  • Logu ventilācijas sistēmu uzstādīšana
  • Citi dažādi darbi

Darbus veica no 2023. gada 01. jūnija līdz 2023. gada 30. augustam. 2023. gada 30. maijā parakstīts būvlaukumā pieņemšanas-nodošanas akts. Saskaņa ar 2022. gada 16. decembra noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “DEFAS-D”. Kopējas būvdarbu izmaksas – 250314,70 t.sk. PVN

Uzrakstīt mums

Lūdzu aizpildiet kontaktu formu, un precizēt savus mērķus komentārā.