Iesniegums brīvā formā. (0.029 mb)

Iesniegums brīvā formā. (0.028 mb)

iesniegums e-rēķini (0.026 mb)

Iesniegums par aukstā ūdens padeves atslēgšanu. (0.027 mb)

Iesniegums par mājas pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādei. (0.026 mb)

Iesniegums par pagaidu prombūtni. (0.03 mb)

Iesniegums par skaitītāja rādījumiem, ja dzīvoklī pēc norādītas adreses neviens nedzīvo. (0.027 mb)

Iesniegums par ūdens padeves atslēgšanu. (0.023 mb)

Iesniegums par ūdens skaitītāju noplombēšanu. (0.027 mb)

Iesniegums par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un noplombēšanu, kur maksa par ūdeni tiek aprēķināta pēc skaitītāja rādījumiem. (0.027 mb)

Iesniegums par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un noplombēšanu. (0.027 mb)

Iesniegums. (0.026 mb)