Pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 56.panta 8.punktu, kas nosaka, ka ekspluatācijas aizsargjoslās ap gāzesvadiem (zemā spiediena gāzesvadam 1 m uz abām pusēm no gāzesvada ass) aizliegts audzēt kokus un krūmus, kā arī uz MK noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža zemes” 5.punkta 5.5. apakšpunktu, pazīņojam, ka no 19.03.2021. līdz 31.03.2021. notiks koku un krūmu

2023.gada 02. oktobrī pēc energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem nodota ekspluatācija ēka Rīgas iela 16, Daugavpilī. 2022.gadā 16. decembri SIA “Naujenes pakalpojuma serviss” dzīvojamās mājas Rīgas iela 16, Daugavpils, dzīvokļu īpašnieku vārda parakstīja līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu EUR 258893,74 no AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 70.pantiem SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” (turpmāk tekstā Sabiedrība) valde sasauc dalībnieku sapulci Augšdaugavas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 2o23.gada 2o.janvārī, plkst. 9:oo, ar šādu darba kārtību: 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. Sabiedrības valdes locekļa iecelšana. 3. Pilnvarojuma līguma apstiprināšana.

Latvijā otrdien spēkā oranžais brīdinājums spēcīga apledojuma dēļ, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Atkala naktī daudzviet jau sākusies, prognozes liecina, ka dienas gaitā apledojums kļūs spēcīgāks, tādēļ no plkst. 8 līdz plkst. 20 spēkā oranžais brīdinājums. Šodien visā valstī gaidāmi nokrišņi, pārsvarā lietus, taču, tā kā gaisa temperatūra daudzviet vēl būs zem nulles,

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” (turpmāk – pārvaldnieks) informē, ka no 2023.gada 1.janvāra stājās spēkā jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs, kas sastāda: Augšdaugavas novada teritorijā – EUR  18,44 bez PVN par 1 m3, Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā – EUR 11,87 bez PVN par 1 m3.

Informējam, ka sākot ar 13.oktobri līdz brīdim kad epidemioloģiskā situācija uzlabosies, klientu apkalpošana tiks veikta tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās. Pieraksts tiek veikts no 08:00 līdz 17:00 ( Piektdien līdz 15:45) pa tālruņiem: Valdes loceklis, administratīvie jautājumi 65440381, Komunālie maksājumi:65450252 Parādu piedziņa, līgumu noslēgšana 65430330 Avārijas brigāde:29401620,  29159384 Tehniskie jautājumi:29151261 Kase turpina darbu bez pieraksta epidemioloģiski