Avārijas dienests: Naujenes pagastā: 29401620 Kalkūnes pagastā: 29161215

Dalībnieku sapulce par 2023. gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 50., 70. pantu un 73. panta pirmo un otro daļu,  SIA “Naujenes pakalpojuma serviss” valde loceklis sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Augšdaugavas novada pašvaldībā,  Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

  1. gada 8. martā plkst. 13:00

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

  1. Ārkārtas dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Naujenes pakalpojuma serviss” 2023. gada finanšu pārskata apstiprināšana.
  3. Citi jautājumi

Uzrakstīt mums

Lūdzu aizpildiet kontaktu formu, un precizēt savus mērķus komentārā.