„Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 428, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads gala sienu siltināšana”

Datums
31.08.2017
Identifikators
NPS 2017/11
Iepirkuma veids
Citi iepirkumi
Iesniegšanas termiņš
21.09.2017
Iepirkuma stadija
Pabeigts
Uzvarētājs
SIA "Builder Industry", reģ.Nr.LV41503054059
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu