SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” ir uzņēmums, kas dibināts 1993.gada 3.augustā un līdz šim ir nodarbojies ar komunālo pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā ar siltumenerģijas ražošanu, notekūdeņu apsaimniekošanu, kā arī ar dzīvojamo fondu apsaimniekošanu.

 

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Daugavpils novada domes ieguldījumiem. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 60 cilvēki. Sabiedrības īpašumā esošā zeme 8.267ha platībā, uz kuras atrodas ražošanas ēkas un būves.

 

Vidējais gada siltumenerģijas ražošanas apjoms ir 24000 MWh.
Ūdens ieguve gadā sastāda aptuveni 140000 m3.
Sniegto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu apjoms gadā sastāda aptuveni 140000 m3.

Lasīt vairāk
23
Mai

Parakstīts būvdarbu līgums

23.05.2018. SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" un SIA "Energobaltika" parakstīja būvdarbu līgumu projekta „Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sadales sistēmas pārbūve” id. Nr. 4.3.1.0/17/A/002 ietvaros, pamatojoties uz iepirkuma „Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūve” id. Nr. NPS 2018/02 rezultātiem

Lasīt vairāk
12
Apr

Informācija par projekta gaitu

Informācija par projekta „Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sadales sistēmas pārbūve” id. Nr. 4.3.1.0/17/A/002 gaitu. 

Lasīt vairāk
20
Mar

Paziņojums

Iepirkuma procedūras  „Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūve” (ident.Nr.NPS 2018/02; projekta Id. Nr. 4.3.1.0/17/A/002) veikti nolikuma grozījumi
 

Lasīt vairāk