SIA ”Naujenes pakalpojumu serviss” kā publiskas personas kapitālsabiedrībai pastāv ierobežojumi dāvinājumu (ziedojumu) veikšanai saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu.

Pēdējo 5 gadu laikā kapitālsabiedrība neveica ziedošanu (dāvināšanu), kā arī ziedojumus nesaņēma.