ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 3 MĒNEŠIEM 2020.G (0.376 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS 2018. GADA PĀRSKATS (0.379 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA PĀRBAUDĪTS 2019. GADA PĀRSKATS (9.359 mb)

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (2015.-2019.g) (0.321 mb)

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (2015.-2019.g) (0.279 mb)

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem (nepārņemtās mājās, Kalkūnes pag.) (2.2 mb)

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem (nepārņemtās mājās, Naujenes pag.) (1.86 mb)

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem (nepārņemtās mājās, Nīcgales pag.) (2.97 mb)

PAZIŅOJUMS PAR KĀRTĒJAS DALĪBNIEKU SAPULCES SASAUKŠANU (0.593 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS STARPPERIODU PĀRSKATS par 9 menešiem 2019.gada (0.683 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS STARPPERIODU PĀRSKATS par 6 menešiem 2019.gada (0.699 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS STARPPERIODU PĀRSKATS par 3 menešiem 2019.gada (0.726 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS 2019. GADA PĀRSKATS (0.716 mb)

2018. gada pārskata apstiprināšanas protokols (0.1 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA PĀRBAUDĪTS 2018. GADA PĀRSKATS (2.187 mb)

Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāme 2020. gadam (nepārņemtas mājas) (6.627 mb)

Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns 2020. gadam (nepārņemtās mājās) (2.734 mb)

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem (nepārņemtās mājās) (4.375 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS STARPPERIODU PĀRSKATS par 9 menešiem 2018.gada (0.634 mb)

Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāme 2019. gadam (nepārņemtas mājas) (4.721 mb)

Uzņēmuma Statūti (0.625 mb)

Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns 2019. gadam (nepārņemtās mājās) (1.894 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS STARPPERIODU PĀRSKATS par 6 mēnešiem 2018.gada (0.634 mb)

SIA «Naujenes pakalpojumu serviss» siltumenerģijas patēriņš un apkures izmaksas pa dzīvojamām mājām 2017./2018. gada apkures sezonā (0.461 mb)

Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāme 2018. gadam (nepārņemtas mājas) (4.743 mb)

Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns 2018. gadam (nepārņemtās mājās) (1.934 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS STARPPERIODU PĀRSKATS par 3 mēnešiem 2018.gada (0.631 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS STARPPERIODU PĀRSKATS par 9 menešiem 2017.gada (0.578 mb)

Dalībnieku protokolu saraksts (0.358 mb)

Remonti 2017.gadam (nepārņemtas mājas) (0.124 mb)

ieņēmumu/izdevumu tāme 2017.gadam (Kalkūnes pag., Naujenes pag. ,nepārņemtas mājas) (0.133 mb)

Daugavpils novada domes lēmums par sadzīves atkritumu savākšanas tarifu apstiprināšanu Naujenes pagasta teritorijā (0.814 mb)

Daugavpils novada domes lēmums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem Kalkūnes pagasta teritoijā (1.02 mb)

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums uz 2014.gadu (3.pielikums) (0.118 mb)

Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņemumu un izdevumu tāmes 2014.gadam kopsavilkums (2.pielikums) (0.132 mb)

Sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmums par SIA «Naujenes pakalpojumu serviss» siltumenerģijas tarifiem (2.983 mb)

Sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmums par SIA «Naujenes pakalpojumu serviss» ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem (1.875 mb)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Kalkūnes pagastā (2.262 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA PĀRBAUDĪTS 2015. GADA PĀRSKATS (2.043 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA PĀRBAUDĪTS 2016. GADA PĀRSKATS (2.073 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA PĀRBAUDĪTS 2017. GADA PĀRSKATS (2.166 mb)