Avārijas dienests: Naujenes pagastā: 29401620 Kalkūnes pagastā: 29161215

PAZIŅOJUMS PAR KOKU CIRŠANU VECSTROPU CIEMĀ

Pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 56.panta 8.punktu, kas nosaka, ka ekspluatācijas aizsargjoslās ap gāzesvadiem (zemā spiediena gāzesvadam 1 m uz abām pusēm no gāzesvada ass) aizliegts audzēt kokus un krūmus, kā arī uz MK noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža zemes” 5.punkta 5.5. apakšpunktu, pazīņojam, ka no 19.03.2021. līdz 31.03.2021. notiks koku un krūmu nozāģēšana esošo gāzesvadu aizsargjoslā pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām  18.Novembra ielā 387 un 18.Novembra ielā 390, Vecstropos, Naujenes pag., Daugavpils nov.

Darbi tiks izpildīti par AS “Gaso” līdzekļiem, kontaktpersona A.Parfens m.t. 29132206.

Darbu izpildītājs AS “Gaso” Daugavpils iecirknis un SIA “DM Buvex”.

STINGRI AICINĀM NEIEVIETOT AUTOMAŠĪNAS ZEM KOKIEM UN KRŪMIEM

Uzrakstīt mums

Lūdzu aizpildiet kontaktu formu, un precizēt savus mērķus komentārā.