Tehniskā projekta par artēziskā urbuma un ūdens attīrīšanas stacijas izbūvi ar pieslēgšanu ūdensvada tīkliem izstrāde

Datums
03.03.2016
Identifikators
NPS 2016/03
Iepirkuma veids
Iepirkumi 8` panta kārtībā
Pievienotie dokumenti
Iesniegšanas termiņš
14.03.2016
Iepirkuma stadija
Pabeigts
Uzvarētājs
SIA "Ekolat" reģ.Nr.LV41503009958
Līgumcena
3560 EUR