Dzīvojamās mājas Muitas iela 13, Muitās, Kalkūnes pag., Daugavpils nov., atjaunošana

Datums
27.01.2016
Identifikators
NPS 2016/01
Iepirkuma veids
Iepirkumi 8` panta kārtībā
Pievienotie dokumenti
Iesniegšanas termiņš
08.02.2016
Iepirkuma stadija
Pabeigts
Uzvarētājs
SIA "Defass-D" reģ.Nr.40003217833
Līgumcena
26850 EUR