Dzīvojamās mājas Komunālā ielā 108, Kalkūnē, atjaunošana

Datums
23.04.2015
Identifikators
NPS 2015/04
Iepirkuma veids
Iepirkumi 8` panta kārtībā
Pievienotie dokumenti
Iesniegšanas termiņš
06.05.2015
Iepirkuma stadija
Pabeigts
Uzvarētājs
SIA "Defass-D" reģ.Nr.40003217833
Līgumcena
24523 EUR