Cenu aptauja būvuzraudzības pakalpojumiem

SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”, lūdz sniegt piedāvājumu būvuzraudzības pakalpojumiem projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rīgas ielā 16, Daugavpilī”, id. Nr. NPS 2022/7, DME programmas Nr. DME0000311, ietvaros.

Finanšu piedāvājumu lūdzam sniegt elektroniski uz e-pasta adresi info@sianps.lv, līdz š.g. 10.oktobra plkst. 9:00.

Datums
05.10.2022
Identifikators
CA2022/8
Iepirkuma veids
Zemsliekšņa iepirkums
Iesniegšanas termiņš
10.10.2022
Iepirkuma stadija
Aktīvs