Datums SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” paziņo , ka Rīgas iela 2, Daugavpilī notiks dalībnieku sapulce ar dienas kartību:
28.01.2015. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2.Valdes locekļa mēneša atlīdzības noteikšana.

01.04.2015. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” 2014.gada pārskata apstiprināšana.

3.Peļņas izlietošana.

26.10.2015. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” pamatkapitāla palielināšana.

3.Statūtu grozījumu apstiprināšana, statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.

29.12.2015. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2.Piekrišana pamatlīdzekļu norakstīšanai.

25.04.2016. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” 2015.gada pārskata apstiprināšana.

 

09.08.2016. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2.Piekrišana pamatlīdzekļu iegādei.

19.12.2016. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” pamatkapitāla palielināšana.

3.Statūtu grozījumu apstiprināšana, statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.

28.12.2016. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2.Valdes locekļa mēneša atlīdzības noteikšana.

3.Atalgojuma politikas pamatprincipu apstiprināšana.

06.04.2017. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” 2016.gada pārskata apstiprināšana.

 

11.04.2017. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” pamatkapitāla palielināšana.

3.Statūtu grozījumu apstiprināšana, statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.

22.06.2017. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2.Piekrišana pamatlīdzekļu iegādei.

18.08.2017. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2.Piekrišana pamatlīdzekļu iegādei.

05.01.2018. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2.Valdes locekļa ievēlēšana

21.03.2018. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” 2017.gada pārskata apstiprināšana.

22.05.2018. 1.Par būvdarbu līguma noslēgšanu, par Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūvi, projekta “Nīcgales ciema centralizētās sadales sistēmas pārbūve” id.Nr.4.3.1.0/17/A/002

2.Par aizdevuma ņemšanu projekta “Nīcgales ciema centralizētās sadales sistēmas pārbūve” id.Nr.4.3.1.0/17/A/002 īstenošanai.

06.08.2018. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2.Piekrišana pamatlīdzekļu iegādei.

01.10.2018. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” pamatkapitāla palielināšana.

3.Statūtu grozījumu apstiprināšana, statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.

12.11.2018. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” pamatkapitāla palielināšana.

3.Statūtu grozījumu apstiprināšana, statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.

15.04.2019. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” 2018.gada pārskata apstiprināšanu.

17.06.2019. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” pamatkapitāla palielināšana.

3.Statūtu grozījumu apstiprināšana, statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.

19.11.2019. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2.Par ikgadējā apmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘Naujenes pakalpojumu serviss” valdes loceklim.

3.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘Naujenes pakalpojumu serviss” valdes locekļa pienākumu pildīšanu Aivara Elksniņa ikgadēja apmaksāta atvaļinājuma laikā.

23.12.2019. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2.Valdes locekļa mēneša atlīdzības noteikšana.

 

26.03.2020. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” 2019.gada pārskata apstiprināšanu.

23.04.2020. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” pamatkapitāla palielināšana.

3.Statūtu grozījumu apstiprināšana, statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.

28.07.2020. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” pamatkapitāla palielināšana.

3.Statūtu grozījumu apstiprināšana, statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.

08.10.2020. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” pamatkapitāla palielināšana.

3.Statūtu grozījumu apstiprināšana, statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.

03.02.2021. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” pamatkapitāla palielināšana.

3.Statūtu grozījumu apstiprināšana, statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.

06.04.2021. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2.  SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” 2020.gada pārskata apstiprināšanu.

 

28.06.2021. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” pamatkapitāla palielināšana.

3.Statūtu grozījumu apstiprināšana, statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.

20.10.2021. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2.Par SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” 2021.gada finanšu pārskata revīziju.

28.12.2021. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2.Piekrišana pamatlīdzekļu iegādei.

16.02.2022. 1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2.Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu serviss” pamatkapitāla palielināšana.

3.Statūtu grozījumu apstiprināšana, statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.

24.03.2022. 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu serviss” 2021.gada pārskata apstiprināšana.
19.05.2022. 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par iepirkuma līguma noslēgšanu, šķeldas apkures katlu sistēmas piegādei un uzstādīšanai, Kalupes ciematā, Kalupes pag., Augšdaugavas nov.
3. Par aizdevuma ņemšanu šķeldas apkures katlu sistēmas piegādei un uzstādīšanai, Kalupes ciematā, Kalupes pag., Augšdaugavas nov.
4. Par vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu.