ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS STARPPERIODU PĀRSKĀTS par 9 mēnešu periodu, kas beidzās 2021.gada 30.septembrī

Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāme 2022. gadam PĀRŅEMTAJĀS MĀJĀS

Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāme 2022. gadam NEPĀRŅEMTAJĀS MĀJĀS

ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS STARPPERIODU PĀRSKATS par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2021.gada 30.jūnijā

SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” 2O2O. GADA PĀRSKATS

ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS STARPPERIODU PĀRSKATS par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2021.gada 31.martā

ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS 2020. GADA PĀRSKATS

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (2016.-2020.g)

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (2016.-2020.g)

Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes 2021. gadam (nepārņemtās mājās)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 3 MĒNEŠIEM 2020.G (0.376 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS 2018. GADA PĀRSKATS (0.379 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA PĀRBAUDĪTS 2019. GADA PĀRSKATS (9.359 mb)

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (2015.-2019.g) (0.321 mb)

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (2015.-2019.g)

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem (nepārņemtās mājās, Kalkūnes pag.) (2.2 mb)

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem (nepārņemtās mājās, Naujenes pag.) (1.86 mb)

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem (nepārņemtās mājās, Nīcgales pag.) (2.97 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS STARPPERIODU PĀRSKATS par 9 menešiem 2019.gada (0.683 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS STARPPERIODU PĀRSKATS par 6 menešiem 2019.gada (0.699 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS STARPPERIODU PĀRSKATS par 3 menešiem 2019.gada (0.726 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS 2019. GADA PĀRSKATS (0.716 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA PĀRBAUDĪTS 2018. GADA PĀRSKATS (2.187 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS STARPPERIODU PĀRSKATS par 9 menešiem 2018.gada (0.634 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS STARPPERIODU PĀRSKATS par 6 mēnešiem 2018.gada (0.634 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS STARPPERIODU PĀRSKATS par 3 mēnešiem 2018.gada (0.631 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS STARPPERIODU PĀRSKATS par 9 menešiem 2017.gada (0.578 mb)Dalībnieku protokolu saraksts (0.358 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA PĀRBAUDĪTS 2015. GADA PĀRSKATS (2.043 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA PĀRBAUDĪTS 2016. GADA PĀRSKATS (2.073 mb)

ZVĒRINĀTA REVIDENTA PĀRBAUDĪTS 2017. GADA PĀRSKATS (2.166 mb)