Reģ. Nr. 41503008685

Daugavas iela 29a, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5462
Tālr.: 65440381;
Fakss: 65827707
e-pasts: sia_nps@inbox.lvinfo@sianps.lv


Gramātvedība: 65450252, 65420339, 65450548

Galvenā grāmatvede 65450548

Ekonomiste: 65827920

Dzīvojamo māju apsaimn. speciālists, jurists: 65450252

Tehniskais direktors: 29151261

Mehāniķis: 29159384

Būvinžinieris: 28600349

Darbu rīkotāji: 

Lociki: 29198831

Kalkūnes pagasts: 29264352